Aktuální příspěvky
Celkém v rámci projektu vloženo 17 příspěvků!
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR