Školení učitelů a mistrů odborného výcviku
Ve dnech 23. – 25.08. 2021 se naši učitelé teoretické výuky a odborného výcviku zúčastnili školení v rámci projektu Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol na Střední průmyslové škole Rychnov nad Kněžnou.
Předmětem školení byla práce v prostředí CarTrain modelu benzínového motoru s přímým vstřikováním benzínu a základní informace o systému Unitrain/EloTrain s interaktivním propojením se softwarovou multimediální učebnicí. Školení bylo zaměřeno na elektronické systémy řízení motoru a na měření v elektrických obvodech s vyhodnocením naměřených výsledků osciloskopem.
Model Car Train benzínového motoru a základní přístroje systému Unitrain/EloTrain budou sloužit jako didaktická pomůcka žákům naší školy jak v učebních, tak ve studijních oborech automobilového zaměření. Žáci budou ve výuce zapojovat, měřit a vyhodnocovat základní parametry elektrických měření s podporou e-učebnice. Nové znalosti ze školení využijí učitelé rovněž k tvorbě nových výukových materiálů pro studenty.
Interreg-V-A Slovenská republika- Česká republika
Spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, číslo projektu: 304011U990
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR