Technologie
Projekt INTERREG – přeshraniční spolupráce středních škol z Jablunkova a Trnavy
Naše škola se v prostředí benzinových motorů posunula mílovými kroky dopředu. Prostřednictvím výběrového řízení v projektu INTERREG jsme získali edukační nástroje pro zkvalitnění výuky žáků naši školy. Hlavním pilířem ve výuce je model benzínového motoru GDI CARTRAIN s univerzální měřící jednotkou UNITRAIN. Jako podpůrné prostředí tvoří zásuvné panely snímačů, zapalování, alternátor, CAN-BUS a základy elektrotechniky. Neoddílnou součásti jsou notebooky, základy OBD2 diagnostiky, podtlaková pumpa a multifunkční měřící přístroj s příslušenstvím. Naši žáci nejen z oborů učebních, ale taktéž studijního oboru využívají nové edukační nástroje pro zkvalitnění a zdokonalení výuky v oblasti elektrotechniky, oprav a diagnostiky motorových vozidel. Výukové komponenty jsou od firmy Lucas-Nuelle GmbH Německo, která pro žáky středních škol se zaměřením na automobilový průmysl zabezpečuje kvalitní výukové prostředí.
Nové technologie v Jablunkově
Nové technologie v Trnavě
Obsah nyní připravujeme!
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR