Studijní materiály jako edukační proces vyššího řádu
Studijní materiály vytvořené pedagogy naší střední školy splňují přísná kritéria výchovně vzdělávacího procesu. Cílem studijního materiálu je poskytnout žákům základní informace o systémech v motorových vozidlech, správně používat návody a způsoby řešení problémů v opravárenské praxi. Publikace, která je připravena na ověřování ve výuce, splňuje podmínky čtyř základních pilířů edukace, kde poznání, porozumění, ověřování a praxe mají stejnou kvalitativní hodnotu. Základní myšlenky pro studijní materiály byly čerpány z odborných učebnic a publikací, které žáci používají ve výuce. Žák více pracuje s didaktickými pomůckami, jako jsou učebnice, modely, výukové programy, kde si uvědomuje dříve poznané. Žák na základě získaných znalosti z edukačního procesu ověřuje, porovnává a vyhodnocuje výsledky v odborném modelovém prostředí. Současná doba vyžaduje od žáka, aby byl připraven pro výkon povolání nejen po teoretické, ale také po stránce praktické. Hlavní myšlenkou v nově vytvořené publikaci pro žáky opravárenských a navazujících studijních oborech střední školy je kompatibilita edukačního procesu – procesu vyššího řádu edukace.
Studijní materiály vznikly v rámci projektu Přeshraniční spolupráce jaké nástroj přípravy absolventů odborných škol z evropského programu Interreg V-a Slovensko- Česká republika.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR