Školení učitelů teoretické a odborné přípravy
Dne 07.12.2021 proběhlo školení učitelů teoretické a odborné přípravy ohledně systému Car Train zážehového motoru v rámci projektu Interreg. Lektorem školení byl pán Ingo Standke ze společnosti Lucas-Nűlle GmbH (Německo).
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR