Model benzínového motoru s přímým vstřikováním benzínu pro žáky už dorazil do Jablunkova
Na začátku listopadu byla z Německa dopravena zásilka učebních pomůcek značky Lucas Nülle pro výuku automechaniků, jejichž slovenský dodavatel byl vybrán v mezinárodním výběrovém řízení. Střední škola Jablunkov nabídne žákům praktickou výuku na modelu benzínového motoru s přímým vstřikováním benzínu a turbodmychadlem. Dodávku simulačního panelu je osazena originálními díly systému řízení motoru, které jsou interaktivně propojeny se softwarovou multimediální učebnicí.
Žákům byla pořízena také základní jednotka pro elektrotechniku, jedná se o univerzální měřicí jednotku s virtuálními přístroji. Pracuje ve spojení se software jako vícefunkční měřicí přístroj s funkcemi osciloskop, voltmetr a ampérmetr. Rovněž i zde bude k dispozici e-učebnice.
Veškeré přístroje a panely umožňují simulaci nejrůznější závad, které musí žáci analyzovat a navrhnout opravu. Všechny přístroje budou umístěny v nově adaptované odborné učebně v budově na ul. Zahradní.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR