Osobní setkání v rámci projektu Interreg
Dne 9. 6. 2021 proběhlo první osobní setkání řídících pracovníků v rámci projektu mezinárodní československé spolupráce INTERREG - Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol / Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl.
Schůzky se za Střední školu Jablunkov zúčastnili ředitel školy Ing. Szotkowski, vedoucí projektu Ing. Mitrengová, Mgr. Vápeníková, Ing. Zákopčan, p. Kulštějn, p. Karczmarczyk, pí. Gomolová a pí. Lysková. Za slovenskou stranu byli na schůzce přítomni PeadDr. Kováčík, Ing. Lukáčiková, Ing. Hlavatý a Ing. Horka. V rámci schůzky, která proběhla u vedoucího partnera v Jablunkově, se všichni aktivní účastníci projektu seznámili a upřesňoval se harmonogram celého projektu.
Na schůzce jsme prezentovali webové stránky projektu, kterou teď postupně "krmíme" informacemi. Naleznete je na adrese: www.moderniautomechanik.cz.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR