Školení Interreg na Střední průmyslové škole Rychnov nad Kněžnou
Ve dnech 11. 11. – 12. 11. 2021 se naši učitelé teoretické výuky a odborného výcviku zúčastnili druhé části školení v rámci projektu přeshraniční spolupráce Interreg na Střední průmyslové škole Rychnov nad Kněžnou. Školení bylo zaměřeno na modelování systémových poruch a jejich odstraňování v prostředí Car Train, řízení motoru a systému CAN Bus. Bylo prováděno měření osciloskopem v elektronických systémech a na základě jeho analýzy pak byly poruchy označovány a následně odstraňovány.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR