Střípky z druhého turnusu ze Slovenska
Ve dnech 25 – 29.4 2022 se naši žáci zúčastnili druhého výměnného pobytu prostřednictvím projektu INTERREG. Střední automobilová škola v Trnave, která je v projektu INTERREG našim partnerem nám připravila zajímavý pobytový týden.
Po přivítání nás pedagogové seznámili s obchodním a památkovým centrem Trnava. Druhý den byl zaměřen na prohlídku školy v oblasti teoretické a praktické výuky. Nezapomněli jsme ani na bowling, kde hostitele v zápasu byli moc kolegiální. V dalším dnu jsem měli exkurzi v závodě ZF Trnava, který je dodavatel komponentů spojek a hydroměničů pro celou střední Evropu a taktéž vyrábí díly pro formule F1. ZF Trnava je smluvním podnikem pro žáky z oboru mechatronik a mechanik nastavovač s možnosti zaměstnání pro nejlepší žáky. Ve slunečním předposledním dni pobytu nám profesionální průvodce v dobovém šlechtickém oblečení představil Trnavu ve světle vznešenosti a půvabu jí dané. Pomalu končící den památek byl završen ve světle závodního nadšení a vůní benzínu na závodní dráze motokár v Dlhé. Žáci obou středních škol předvedli své zručnosti a znalosti v řízení motokár, kde se těžko hledal vítěz. Po dohodě se závodním  komisařem jsme dospěli k jednoznačnému rozhodnutí o vítězství závodu. Vítězství patří všem, jelikož kolegiálnost a džentlmenství mělo převahu nad zlatou medaili. Poslední den jsme zhodnotili naplnění požadavků v projektu INTERREG. Žáci naši školy měli možnost vidět nejen památky a obchodní centra, ale taktéž jakým způsobem je vedená výuka na SŠ Trnava. Potleskem jsme poděkovali všem, kteří nám připravili pěkný pobyt prostřednictvím projektu INTERREG. Bylo nám všem fajn děkujeme.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR