Werk Arena a Steel Ring Třinec
V rámci výměnného pobytu jsme ve dnech 30. 3. a 27. 4. 2022 navštívili Werk Arena Třinec, kde se studenti podívali na zázemí třineckých hokejistů. Následně jsme jeli na Steel Ring Třinec porovnat motokáry s benzínovým motorem a elektromotorem na závodním okruhu. Studenti zažili skutečný adrenalinový závod.
Gratulujeme vítězům.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR