Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol / Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl
Vítáme Vás na projektovém webu zaměřeném na modernizaci výuky automobilové technologie
Studentům se otevře možnost vzdělávat se na moderní a v současnosti v praxi využívané technologii, což jim umožní snadnější přechod ze studia k zaměstnavateli. Půjde o konkrétní specializace, ve kterých dnes chybí kvalifikovaný personál, což zvyšuje ...
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR