Kličové výstupy
VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Aktivita A2, A4, A7
reálně do 3/2022, poté testování od 4/2022 a tisk pracovních listů, sešitů od 7/2022
zpracování na základě elektronických učebnic vybraného dodavatele
přizpůsobení pro potřeby žáků, sdílení na žákovských platformách
trvalé materiály (listy, sešity) pro přípravu na závěrečné zkoušky/maturity
náklady na tisk v rozpočtu HCP
SPOLEČNÁ PREZENTACE
Aktivita E2
7/2021- 9/2022 (máme již vytvořeno 5/2021)
info o škole, studijní obory, možnosti uplatnění, motivační texty, fotografie, audiovizuální dokument. Příspěvky od pedagogů, žáků, zaměstanvatelů v regionu.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR