Výmenné pobyty žiakov SOŠ automobilová Trnava v partnerskej škole v Jablunkove
V rámci aktivít projektu realizačný tím v spolupráci s vedením partnerských škôl v projekte v dňoch 28. 3. – 1. 4. 2022 a 25.4. -29.4. 2022 zorganizoval výmenné pobyty žiakov oboch škôl u svojich partnerov v Českej republike a na Slovensku.
Výmenných pobytov, ktorých cieľom bolo aby sa ich účastníci zoznámili s novými technológiami zaobstaranými v rámci projektu jednotlivými školami sa zúčastnilo recipročne v obidvoch termínoch celkom 40 žiakov z obidvoch partnerských škôl spolu s pedagogickými pracovníkmi. Okrem prezentácie panelu multimediálnej simulácie elektromobility a panelu multimediálnej simulácie benzínového motoru žiaci absolvovali návštevy relevantných automobilových prevádzok a podnikov a sprievodný kultúrny a športovo zábavný program.
Webové stránky programu Interreg V-A SK-CZ - https://www.sk-cz.eu/
Výše poskytnuté dotace z EFRR: 192 369,96 EUR